Gezondheidscentrum de Parken

Gezondheidscentrum de Parken

GEZONDHEIDSCENTRUM DE PARKEN

Begin 2020 zal er een start worden gemaakt met de bouw van het Gezondheidscentrum
De Parken. Het centrum zal mede voor de wijken Tudorpark, Nassaupark en Tudor Gardens medische voorzieningen gaan verzorgen en zal tegenover het Speelkasteel gebouwd worden.
In dit nieuwe centrum zullen zich onder andere twee huisartsen, een apotheek, fysiotherapie, tandheelkunde, psychologische zorg een een diëtist vestigen.
Fysio Care is al 17 jaar gevestigd in Health City Toolenburg en zal hier een onderdeel van zijn. Als mede-initiatiefnemers van het nieuwe centrum zijn wij er dan ook heel trots op, dat onze fysiotherapiepraktijk in het centrum een tweede vestiging gaat openen.
De komende maanden zullen we u op de hoogte houden van de bouw en de ontwikkeling van de
praktijken van de zorgverleners. In de tussentijd kunt u zich natuurlijk aanmelden voor fysio- en manueeltherapeutische zorg in onze huidige praktijk Fysio Care. U hoeft geen lid van Health City Toolenburg te zijn om zich aan te melden bij de praktijk.