Revalidatie

Revalidatie betekent ‘weer herstellen’, het werken aan herstel.

Denk maar aan de revalidatie na een operatie, herstel bij een hernia, revalideren na een ongeval of herstellen na een zware (sport) blessure of ziekte.

Het is vaak onwennig en eng om te gaan bewegen na zoiets ingrijpends. Wanneer je (tijdelijk) niet meer in staat bent jouw normale activiteiten uit te voeren en je wilt weer leren op het oude niveau (of nog beter) te functioneren, dan is het nuttig de hulp en begeleiding in te schakelen van een fysiotherapeut. Onze therapeuten helpen u graag wanneer u (opnieuw) moet leren verantwoord te bewegen.

Tijdens dit revalidatieproces begeleiden we je bij de lichamelijke maar ook de psychische aspecten van het herstel. Samen stellen we doelen op en wordt er aan de hand van deze doelen een persoonlijk revalidatieplan opgezet.

Behoefte aan Revalidatie?